• تضمین سلامتی
  • یکی از مهمترین مزایای تنظیم pH و افزایش میزان آنتی اکسیدان ها در بدن مقاومت در برابر بیماری هاست.
    مرطوب نمودن سطح پوست با آب یونیزه شده حاوی اکسیژن موجب محافظت از پوست می‌گردد.
    کوچک کردن خوشه‌های آب توسط دستگاه‌های آیونایزر موجب جذب بیشتر آب توسط سلول‌ها و سوپرهیدراته شدن آنها می‌گردد.
  • ویژگی آنتی اکسیدان ها
  • آب یونیزه ی قلیایی وابسته به میزان غلظت یون منفی (OH-) به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل نموده و به طور بسیار کارآمد نسبت به خنثی سازی رادیکال های آزاد اقدام می کند. رادیکال های آزاد در بدن ما وجود دارند، از سوی دیگر خوراکی ها و نوشیدنی های اسیدی، آلودگی ها و فعالیت های بدنی موجب افزایش میزان رادیکال های آزاد در بدن می شوند. رادیکال های آزاد موجب افزایش سرعت روند پیری می گردند و همچنین عامل ایجاد بیماری های خطرناک نظیر سرطان می باشند. بنابراین خنثی کردن رادیکال های آزاد توسط آنتی اکسیدان ها روند پیری را کند نموده و موجب سلامتی بدن می گردد.
  • محافظت از پوست
  • با نگهداری pH پوست در مقدار طبیعی موجب سلامتی پوست می گردد.