سیستم اسمز معکوس RO-620

اسمز فرآیندی طبیعی است که موجب حفظ آب و مواد مغذی در سلول های زنده می شود. جهت جریان طبیعی آب ، همواره از سوی  محلول رقیق به سوی محلول غلیظ برقرارمی باشد. این موضوع با هدف برقراری تعادل غلظت عناصر، در محلول های دو طرف غشای نیمه تراوا بوجود می آید. به طور طبیعی دیواره ی سلول ها از جنس غشاهای نیمه تراوا می باشد که به صورت انتخابی به برخی از مواد اجازه عبور می دهد.

 در فرایند اسمز معکوس، به منظور برقراری ایجاد جریان آب از یک غشای ترکیبی با قابلیت حذف ناخالصی ها و املاح موجود در آب استفاده می شود. برقراری جریان توسط فشاری معادل فشار اسمزی در جهت معکوس انجام می گیرد .

 طی این فرایند مولکول های خالص آب از غشای اسمزی عبور داده می شوند ولی سایر عوامل، اجازه عبور نداشته و باقی می مانند.

سیستم اسمز معکوس RO-620

فرایند تصفیه آب به روش اسمز معکوس در واحد های تصفیه آب خانگی روش مناسبی نبوده و به عنوان یک روش قابل اطمینان توصیه نمی گردد.لازم به ذکر است که تصفیه به روش اسمز معکوس موجب حذف کلیه املاح موجود در آب شده و در نهایت آبی که به عنوان محصول خروجی عرضه می گردد به لحاظ میزان املاح فقیر محسوب می شود.تامین املاح معدنی بااستفاده از سیستم ترکیب با آب خام در خروجیRO نیز روش قابل اطمینانی نبوده وریسک خطر مشاهده عوامل نامطلوب در کیفیت آب خروجی را بالا می برد و لیکن در مناطقی  که کیفیت آب خام به اندازه ای  بالا باشد که ناگزیر به استفاده از فرایند تصفیه به روش اسمز باشیم، ضرورت  تامین مواد معدنی مطلوب در خروجی با استفاده از  فیلتر املا ح معدنی امری اجتناب ناپذیز می باشد.نکته قابل تامل در مورد نقش املاح معدنی موجود در آب فقط تامین املاح معدنی مورد نیاز بدن، توسط آب نمی باشد، زیرا امکان تامین املاح معدنی توسط سایر خوراکی های مصرفی روز مره نیز امکان پذیر می باشد ولیکن نکته نگران کننده دفع مواد معدنی موجود در بدن توسط آب بدون املاح و همچنین ویژگی دیگر آب های فاقد املاح نظیر میل به انحلال گازهای موجود در هوا نظیر CO2 ومواردی مانند تمایل به  اسیدی شدن آب های فاقد املاح معدنی و ضرر های ناشی از آنها دربدن می باشد.

لازم به ذکر است که نگرانی ریسک میکروبی شدن عوامل مواجهه با آب در کلیه فیلترهای کارترجی و غشایی و مخازن ذخیره دستگاه های RO ، همواره وجود دارد و به همین دلیل استفاده از این دستگا ه ها به عنوان روش تصفیه نهایی در منازل به هیج وجه توصیه نمی شود و فقط به عنوان یک واحد پیش تصفیه قبل از دستگاه های یونیزه کننده که یک واحد تصفیه و پردازش نهایی کاملا قابل اعتماد محسوب می گردند، تایید می گردد.امکان استفاده از دستگاه های تصفیه آب به روش اسمز معکوس به عنوان یک واحد تصفیه قبل از دستگاه های یونیزه کننده فقط پس از تامین املاح معدنی در حد مطلوب، توسط فیلتر املاح معدنی امکان پذیر می باشد.

 • مخزن ذخیره ی آب 2.8 گالنی مطابق با استاندارد NSF
 • مدل خانگی دارای پایه از جنس پایه ی PP ویژه برای وزن آب 8-10 کیلوگرم،
 • کاملا مونتاژ  شده و آماده بهره برداری
 • 100% تست کارخانه و استریل شده و آماده برای نصب.
 • بدنه ی اصلی
 • پمپ HF-8367
 • شیر سلونوییدی
 • آداپتور
 • سوییچ فشارهای بالا و پایین

فیلترها

مرحله

شماره ی بخش

نوع فیلتر

عمر مفید

مرحله ی 1

ROX-CT-G10N

10" P.P. 5 میکرون (NSF)

3 ماه (وابسته به کیفیت آّب و میزان استفاده)

مرحله ی 2

ROX-CT-G20N

کربن فعال با جنس پوسته نارگیلی (UDF 10" NSF)

6 ماه (وابسته به کیفیت آّب و میزان استفاده)

مرحله ی 3

ROX-CT-G30N

کربن فعال با جنس پوسته نارگیلی (CTO 10"NSF)

9 ماه طول عمر (وابسته به کیفیت آّب و میزان استفاده)

مرحله ی 4

ROX-CT-B450

غشای RO 10" 50 گالنی (NSF)

2-3 سال (وابسته به کیفیت آّب و میزان استفاده)

مرحله ی 5

ROX-CT-G50N

کربن فعال پودری (NSF)

12 ماه (وابسته به کیفیت آّب و میزان استفاده)

 

تجهیزات جانبی

 • مخزن قابل شست و شوی 3.2 گالنی با طراحی ویژه با پوشش، قابل باز شدن و شست و شو
 • شیر آب عصایی
 • شیر آب الکتریکی لمسی LCD