• آلومینای فعال طی فرایند کلسیناسیون و در شرایط کاملا تحت کنترل ازتری هیدرات های آلومینا تولید می شود.
  • دارای عمر مفید حدودا یک سال  ( وابسته به کیفیت آب و دبی حجم)

عملکردها:

  • توانایی حذف فلوراید
  • توانایی حذف کلراید هیدروژن
  • توانایی حذف سولفید هیدروژن
  • توانایی حذف آرسینک
  • توانایی حذف اتر
  • توانایی حذف سولفید کربن
  • توانایی حذف دی اکسید کربن
  • توانایی حذف سیلینیوم

کاتریج فیلتر آلومینای فعال با سایز  10 اینچ

قابل نصب در کلیه محفظه های تحت فشار  چانسون و مجهز به سیستم آبندی رزوه ای واورینگ