ساخته شده از لوله های فیبری تو خالی  PAN با کیفیت عالی دارای مش  0.01-0.1 میکرون. با طول عمر مفید حدود 2 تا 3 سال ( وابسته به کیفیت آب و حجم استفاده)

عملکرد :

  • با منافذ 0.01 میکرونی ، قادر به حذف باکتری ها، ویروس ها، و رادیکال های آزاد از منابع آبی است. از آنجایی که کوچکترین باکتری شناخته شده توسط انسان دارای اندازه  0.02 میکرون است. اولترا فیلترها به عنوان یک واحد  آنتی باکتریال محسوب می گردند.

اولترا فیلتر ساخته شده از لوله های فیبری تو خالی

قابل نصب در کلیه محفظه های تحت فشار  چانسون و مجهز به سیستم آبندی رزوه ای واورینگ