• کربن فعال کاتالیزوری تنها فیلتری است که توانایی حذف کلرامین ها را دارد . کلرامین ها در منابع آبی غالب شهرها یافت می شود.
 • عمر مفید: حدود یک سال (وابسته به کیفیت آب ورودی و دبی آب متفاوت است)
field_pro_image['und'] as $key => $value) { //echo "
 • //

  //
 • "; //} ?>

  عملکرد:

  توانایی حذف کلرین و کلرامین ها

  کاتریج فیلتر کربن فعال  کاتالیزوری با سایز 10 اینچ

  قابل نصب در کلیه محفظه های تحت فشار  چانسون و مجهز به سیستم آبندی رزوه ای واورینگ