• ساخته شده از کربن فعال با جنس پوسته ی نارگیل UDF
  • عمر مفید حدود 6 ماه (وابسته به کیفیت آب و حجم استفاده).

توجه :قبل از استفاده برای اولین مدت30 ثانیه شستشو گردد.

 عملکرد:

توانایی حذف بو، کلرین، شوینده ها، آفت کش ها و بقایای مواد شیمیایی را حذف می کند.

کاتریج فیلترGAC (کربن فعال گرانولی)با سایز10 اینچ

قابل نصب در کلیه محفظه های تحت فشار  چانسون و مجهز به سیستم آبندی رزوه ای واورینگ